Kto sme OCRA Slovakia?

Elite Team OCRA Slovakia

OCRA Slovakia je občianske združenie, ktoré združuje športovcov a fanúšikov tohto krásneho a raketovo rozvíjajúceho sa športu – prekážkových behov (tzv. OCR). Ako zástupcovia OCRA Slovakia chceme sa podieľať prednáškami a odbornými školeniami na výchove a vzdelávaní detí, mládeže aj dospelých v oblasti športu, zdravého spôsobu života a aktívneho prístupu k verejne prospešným hodnotám. Pôjdeme im príkladom, budeme ich motivovať a správať sa vždy fair play. Je našim cieľom neustále rozvíjať tuzemskú a zahraničnú spoluprácu medzi zástupcami dobrovoľných a profesionálnych športových klubov a tiež medzi organizátormi OCR pretekov. Našou úlohou bude komunikácia s asociáciami z celého sveta, taktiež aj nominácia elitných pretekárov a dokonca aj samotná organizácia pretekov – Majstrovstiev Slovenska. Chceme reprezentovať nielen organizáciu OCRA Slovakia, ale hlavne Slovenskú republiku.