Organizačné zmeny v OCRA Slovakia

Možno ste postrehli určité zmeny, ktoré v OCRA Slovakia nastali od začiatku roka. Zmenili sme logo. Odčlenili sme tímy Elite Team OCRA Slovakia a Team OCRA Slovakia od asociácie. Mnohí sa nás pýtate „Prečo?“.  Tu je teda vysvetlenie.

Zmena loga:

Nakoľko pôvodné logo s diamantom obsahuje štátny symbol (upravená grafika štátneho znaku Slovenska), chceme sa ako národná asociácia prekážkových behov, ktorá je zároveň súčasťou medzinárodnej federácie OCR, do budúcna vyhnúť prípadným špekuláciám o možnom „znevažovaní štátneho symbolu, o ktorom hovorí Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní (Zákon č. 63/1993 Z. z.). Z toho dôvodu sme sa rozhodli z loga asociácie odstrániť časť s upraveným štátnym symbolom a ponechať len hornú časť loga – názov asociácie s pretekárom preskakujúcim cez prekážku.

 

Použitie loga OCRA Slovakia na dresoch:

Naďalej platí, že môžete logo OCRA Slovakia použiť na Vašich pretekových dresoch, športovom alebo inom oblečení. V prípade záujmu o použitie loga asociácie nás písomne kontaktujte na info@ocra-slovakia.sk alebo na FB. Na požiadanie Vám zašleme logo v krivkách a poskytneme pravidlá použitia loga. Každé použitie loga (aj opakované) bez ohľadu na to, či sa jedná o umiestnenie na dresoch, inom oblečení, úžitkových predmetoch a pod, podlieha písomnému schváleniu OCRA Slovakia, t.j. pred každým zaslaním do výroby potrebujete písomné schválenie finálneho návrhu.

 

Odlúčenie tímov Elite Team OCRA Slovakia a Team OCRA Slovakia od asociácie:

Oba tímy sme formálne a oficiálne odčlenili od asociácie z dôvodu zachovania nestrannosti asociácie OCRA Slovakia. Členovia z tímu Elite Team OCRA Slovakia založili tím s názvom ETOS Slovakia a prijali niektorých členov z tímu Team OCRA Slovakia. Niektorí členovia z tímu Team OCRA Slovakia založili tím Flying Monkeys. Všetkým pôvodným členom týchto tímov želáme veľa šťastia v nových tímoch a v sezóne 2019! Aby diamant z pôvodného loga asociácie neostal nevyužitý, tím ETOS Slovakia ho prevzal a použil vo svojom logu. Tým aj preberá zodpovednosť za jeho používanie.

 

 

Združenie jednotlivých tímov v asociácii OCRA Slovakia:

Cieľom národných OCR asociácií je získanie statusu uznaného športu v jednotlivých krajinách aj na medzinárodnej úrovni. Z toho dôvodu je dôležité, aby národné OCR asociácie združovali čo najviac pretekárov venujúcich sa tomuto športu, ale aj jednotlivé športové tímy, kluby, STG skupiny. Ak máte formálne založený klub, tím alebo STG skupinu, zašlite nám prihlášku do OCRA Slovakia (formulár na stiahnutie: OCRASlovakia-prihláška klubov). Zoznam pridružených klubov, tímov, skupín bude uvedený na webe. Čím viac nás bude, tým väčšiu silu budeme mať pri snahe o získanie statusu uznaného športu. V jednote je sila, dokážme, že OCR si zaslúži byť športom!

S pozdravom, Bronislava Chrappa