19. februára 2019

OCRA Slovakia Liga 2019


OCRA Slovakia Liga 2019 je rebríček pretekov organizovaných na Slovensku. Cieľom je vytvoriť prehľadné hodnotenie, kde sa môžu pretekári medzi sebou navzájom porovnávať a motivovať. Na konci sezóny prebehne vyhodnotenie najlepších troch OCR pretekárov / pretekárok roku 2019. Víťazi získajú rôzne ceny, ako napríklad lístky od organizátorov na sezónu 2020, ceny od partnerov a VIP členstvo OCRA Slovakia na rok 2020. Presné ceny upresníme v priebehu roka.

Prvé preteky OCRA Slovakia Ligy 2019 odštartujú v Slovenskom Raji už túto sobotu na SPARTAN WINTER SPRINT a posledné sa uskutočnia v Starej Myjave na pretekoch RUGGED RACE 6.10.2019, kde sa vyhlásia aj výsledky OCRA Slovakia Ligy 2019, pričom budú ocenení najlepší pretekári, tzn. traja najlepší muži a tri najlepšie ženy.

Zoznam pretekov:

23.2.2019, Spartan Winter Sprint,  Slovenský raj

16.3.2019, UCR,  Bratislava

7.4.2019, Epic Race Mountain Fight,  Žilina

4.5.2019, Spartan Sprint,  Pezinok

5.5.2019, Spartan Super, Pezinok

11.5.2019, Tvrďák Košice,  Košice

25.5.2019, Rugged Race Water,  Hybe

26.5.2019, Rugged Race Air, Hybe

15.6.2019, Tvrďák BA 5+, Bratislava

16.6.2019, Tvrďák BA Short 2+ ,  Bratislava

22.6.2019, Jánske Blato, , Spišská Belá

23.6.2019, Rugged Race Street,, Myjava

13.7.2019, Spartan Super,  Kubínska Hoľa

14.7.2019, Spartan Sprint,  Kubínska Hoľa

27.7.2019, Epic Race Night Vision,  Zemné

10.8.2019, Epic Race Legion Weight, Kokava Línia

1.9.2019, Tvrďák BB, Banská Bystrica

7.9.2019, Spartan  Super, Valčianská Dolina

7.9.2019, Spartan  Sprint, Valčianská Dolina

8.9.2019, Spartan  Beast, Valčianská Dolina

14.9.2019, Predator Race BRUTAL, Fačk. sedlo pod Kľakom

14.9.2019, Predator Race DRIL, Fačk. sedlo pod Kľakom

15.9.2019, Predator Race MASAKER, Fačk. sedlo pod Kľakom

5.10.2019, Rugged Race Air, Stará Myjava

6.10.2019, Rugged Race Fire, Stará Myjava

Podmienky a pravidlá OCRA Slovakia Ligy 2019:

 • správať sa vždy FAIR PLAY
 • je zakázané akékoľvek podvádzanie na pretekoch alebo iné porušovanie pravidiel. Ak bude pretekár diskvalifikovaný, OCRA Slovakia si vyhradzuje právo vyžiadať si relevantné informácie od pretekára, alebo organizátora, k rozhodnutiu o diskvalifikácii. V prípade, že sa bude nekalé správanie opakovať, pretekár bude vyradený z bodovania a z finálneho rebríčka OCRA Slovakia Ligy 2019
 • z celkovo 25 pretekov zahrnutých do OCRA Slovakia Ligy 2019 je potrebná minimálna účasť na 13 pretekoch
 • do OCRA Slovakia Ligy 2019 sa môžu zapojiť len pretekári so slovenským občianstvom
 • do OCRA Slovakia Ligy 2019 sú zahrnuté preteky organizované len na území Slovenskej republiky
 • prvých päť pretekárov z OCRA Slovakia ligy (muži a ženy) majú registráciu na posledné preteky Rugged Race v Starej Myjave FREE! (preto odporúčame pretekárom na popredných miestach účasť na týchto pretekoch, z dôvodu odovzdávania cien počas vyhlásenia OCRA Slovakia ligy 2019)

Bodovanie:

 • body môže získať prvých 100 mužov/žien celkového poradia
 • každé preteky budú hodnotené rovnakým počtom bodov – tzn. 300b, z ktorého sa bude na základe času počítať ďalšie bodovanie
 • ak preteky ponúkajú kategórie: Elite, Age group, Tsunami a pod., body získajú len pretekári zúčastnení v týchto popredných kategóriách (tzn. že pri pretekoch napr. Spartan a Predator Race je podmienka, že do bodovania sa nepočítajú pretekári z “OPEN” resp. “HOBBY” vlny)
 • na pretekoch Epic Race budú započítané body iba pre tých pretekárov, ktorí absolvujú kategóriu: “Legend”
 • bodové hodnotenie bude aktualizované vždy v priebehu týždňa po daných pretekoch a bude k dispozícií na našej stránke www.ocra-slovakia.sk

OCRA Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny v OCRA Slovakia Lige 2019, o ktorých bude vždy včas informovať.

Všetkým budúcim účastníkom OCRA Slovakia Ligy 2019, držíme palce!

OCRA Slovakia