My všetci spoločne, pre Teba, Tobiasko

Angličáky. Mnohými pretekármi nenávidený trestný cvik na prekážkových behoch. Minulý piatok sa však tzv. burpees stali synonymom podpory a pomoci slabším. Dňa 16.2.2018 sa v hale športového gymnázia v Banskej Bystrici uskutočnila dobročinná akcia s názvom „Benefičné angličáky pre Tobiaska“ . OCRA Slovakia a časť tímov Elite Team OCRA Slovakia (ETOS) a Team OCRA Slovakia (TOS) boli pri tom!

Účelom tejto benefičnej akcie bolo vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov pre ťažko chorého Tobiaska, malého chlapčeka trpiaceho závažným a vzácnym ochorením – mutáciou génu CDKL5, ktoré Tobiaskovi spôsobuje každodenné epileptické záchvaty a znemožňuje správne fungovanie jeho telíčka. Táto choroba vyžaduje každodennú rehabilitáciu a časté špeciálne terapie, ktoré sú pre mladú rodinu finančne veľmi náročné.

Tobiaskovu rodinu prišlo na túto udalosť podporiť viac ako 100 športovcov aj nešportovcov vo veku od 6 do 69 rokov. Po dobu 60 minút účastníci „angličákovali“ a snažili sa urobiť čo najviac cvikov. Každý vykonaný „angličák“ znamenal pre Tobiaska 1 cent. Zacvičiť si prišiel aj Tobiaskov otecko! Nakoniec prítomní spolu vyskákali neskutočných 44 536 angličákov.

Hlavnou organizátorkou benefičnej akcie bola Dominika Kyzeková, členka TOS tímu, silná žena s veľkým srdcom 🙂

Myšlienka podporiť Tobiaska formou športovej akcie nás nadchla a bez váhania sme ponúkli pomocnú ruku. Broni Chrappa za ETOS zorganizovala charitatívnu dražbu, do ktorej členovia ETOS darovali svoje osobné veci, ku ktorým majú špeciálny vzťah alebo ich vyhrali na OCR pretekoch. Dražba prebiehala 10 dní na funpage Elite Team OCRA Slovakia na Facebooku a zapojilo sa do nej mnoho ľudí. Spolu s príspevkami fanúšikov a priateľov členov OCRA Slovakia a ETOS sme vyzbierali krásnu okrúhlu sumu 1000 eur.

Na benefičnú akciu prišiel s rodičmi aj malý Tobiasko, ktorý nám svojou prítomnosťou  dokázal, že je to veľký bojovník. Z angličákov a dobrovoľného vstupného prítomní vyzbierali neuveriteľných 945 eur, a tak sa tejto mladej rodinke na akcii odovzdalo spolu 1945 eur. Držíme Tobiaskovi aj jeho rodičom palce a veríme, že keď sa stretneme nabudúce, bude drobec opäť silnejší 🙂

Ďakujeme každému, kto sa rozhodol podporiť túto benefičnú akciu, či už svojou prítomnosťou, cvičením alebo dražbou v aukcii. Spoločnými silami sa nám podarilo nielen finančne, ale aj morálne podporiť tých, ktorí občas takúto podporu z okolia potrebujú. Radi sa zapojíme aj nabudúce.