I. OCRA Slovakia Training CAMP

1. CAMP OCRA Slovakia je za nami, ale myšlienkami, emóciami, pozitívnymi vplyvmi sme ešte stále všetci spolu a ťažko sa dostávame späť do každodennej reality. Padla otázka na kempe, že prečo neorganizujeme rovno nejaké preteky? Ľudia nás poznajú, určite by bol záujem, by nám dôverovali, … Áno, veríme tomu, že áno, ale to nie je cesta, ktorou sme sa chceli vybrať. To je ako začať stavať dom druhým poschodím, bez pevných základov. Rozhodnutie usporiadať takýto kemp spočívalo presne v tom, aby sme zúčastneným poskytli pevné základy do ďalšieho športového života. Snažili sme sa prepojiť teóriu s praxou, priblížiť najdôležitejšie, nevyhnutné detaily pri každodennom aktívnom živote. Život športovca nie je iba o tréningoch a o tom, že stále vydať zo seba čo najviac. Maličké detaily rozhodujú a ak ich vynecháme resp. nemáme o nich dostatočné poznatky, tak bude malá šanca napredovať a vidieť zlepšenie. Na kempe sme sa venovali prednáškam o tréningovom procese – kedy sa odporúča objemová príprava, vysoko intenzívne tréningy a ako sa pripraviť na preteky bez toho, než by sme boli pretrénovaní. Prebrali sme rôzne formy regenerácie, ktorá môže byť aktívna alebo pasívna a venovali sme sa aj zahraničným pretekom, vymenili sme si skúsenosti, kto ich ako vnímal a prežíval. Čo sa týka praxe, tak sme sa venovali atletickej abecede, technike behu, správnemu dopadu chodidiel na zem, cvičili sme CORE a iné kompenzačné cvičenia, ktoré sú nevyhnutné k funkčnej sile, vyskúšali sme valcovanie a prešli sme celou strečingovou zostavou. Mali sme aj modelovaný intervalový beh, kde v dvoch skupinách sme zdolávali ťažké kopce až do tmy, v daždi.

cof

V nedeľu nás čakal dlhý strečing a ako čerešnička na torte improvizované OCR preteky, ktoré na krátkej trati preverili každého jedného pretekára. Tí najlepší boli odmenení darčekmi od sponzorov. Treba povedať, že my ako organizátori sme dali do toho všetko, aby každý bol spokojný a aby si odniesol z toho kempu čo najviac poznatkov, zážitkov a skúseností. To by sa nám ale nepodarilo bez tak dokonale fungujúcej spolupráce medzi nami a zúčastnenými. Neustále boli pozorní, ak bolo treba sa pýtali, ale bez otázky pomáhali, ak videli, že niečo sami nezvládneme. Fungovali sme od začiatku ako zohratý tím a rozchádzali sme sa ako rodinka OCRA. Úprimne ďakujeme Dominika Ferinka Kyzeková za pomoc pri vybavení priestorov na kemp a tiež za zabezpečenie stravy! Všetkým ďakujeme za optimizmus, pozitívny prístup a za každú jednu pomocnú ruku za tie tri spoločné dni, moc si to vážime! Vidíme sa na ďalšom kempe? 🙂 Za OCRA Slovakia, Broni, Michal, Richard a Patrik