Elite Team OCRA Slovakia

Kto sme OCRA Slovakia?

OCRA Slovakia je občianske združenie, ktoré združuje športovcov a fanúšikov tohto krásneho a raketovo rozvíjajúceho sa športu – prekážkových behov (tzv. OCR). Ako zástupcovia OCRA Slovakia chceme sa podieľať prednáškami a odbornými školeniami na výchove a vzdelávaní detí, mládeže aj dospelých v oblasti športu, zdravého spôsobu života a aktívneho prístupu k verejne prospešným hodnotám. Pôjdeme
-> Continue reading Kto sme OCRA Slovakia?