Priebežný rebríček OCRA Slovakia Ligy 2018

Čo je OCRA Slovakia Liga 2018? OCRA Slovakia Liga 2018 je rebríček pretekov organizovaných na Slovensku. Cieľom je vytvoriť prehľadné hodnotenie, kde sa môžu pretekári medzi sebou navzájom porovnať. Na konci sezóny prebehne vyhodnotenie najlepšieho OCR pretekára / pretekárky roku 2018. Víťaz a víťazka získajú rôzne ceny, ako napríklad lístky od organizátorov na sezónu 2019, ceny
-> Continue reading Priebežný rebríček OCRA Slovakia Ligy 2018