1 burpee for 1 cent – charitatívna akcia

1 burpee for 1 cent.

Ďakujeme, že sme dostali možnosť zúčastniť sa tejto úžasnej akcie a pomôcť… Veľmi radi sme podporili túto myšlienku a keď sme na konci videli Deniskinu radosť, bolo to úžasné.

Veríme, že na podobných akciách sa bude zúčastňovať čora

z viac členov OCRA Slovakia.