OCRA Slovakia

Obstacle Course Racing Association Slovakia

Viac informáciiStať sa členom

OCR - Obstacle Course Racing

Bežecké preteky, ktoré nie sú len o behu, ale aj o sile. Na týchto pretekoch narazíte na rôzne prekážky, či už je to vysoká stena, ostnatý drôt, rúčkovanie alebo náročný terén. Tieto extrémne prekážkové behy ľudia absolvujú, aby prekonali sami seba a vyšli zo svojej komfortnej zóny. OCR je fenomén, ktorý mnohých ľudí motivuje hýbať sa a privádza ich k športu. OCR je zábava, šport a v súčasnosti aj životný štýl.

Naša vízia - chceme „motivovať a byť motivovaní“. OCR je krásny a veľmi rýchlo rozvíjajúci sa šport, ktorý dáva ľuďom možnosť prekonať svoje limity a opustiť svoju „zónu komfortu“.

OCRA Slovakia

je občianske združenie, ktoré združuje športovcov a fanúšikov tohto krásneho a raketovo rozvíjajúceho sa športu – prekážkových behov (tzv. OCR). Ako zástupcovia OCRA Slovakia chceme sa podieľať prednáškami a odbornými školeniami na výchove a vzdelávaní detí, mládeže aj dospelých v oblasti športu, zdravého spôsobu života a aktívneho prístupu k verejne prospešným hodnotám. Pôjdeme im príkladom, budeme ich motivovať a správať sa vždy fair play. Je našim cieľom neustále rozvíjať tuzemskú a zahraničnú spoluprácu medzi zástupcami dobrovoľných a profesionálnych športových klubov a tiež medzi organizátormi OCR pretekov. Našou úlohou bude komunikácia s asociáciami z celého sveta, taktiež aj nominácia elitných pretekárov a dokonca aj samotná organizácia pretekov - Majstrovstiev Slovenska. Chceme reprezentovať nielen organizáciu OCRA Slovakia, ale hlavne Slovenskú republiku.

Stať sa členom
OCRA Slovakia
Elite Team OCRA Slovakia (ETOS)

Elite Team OCRA Slovakia (ETOS)

tím vznikol ako podpora asociácie OCRA Slovakia. Členovia tímu sú elitní pretekári, ktorí do športu dávajú nielen všetok svoj voľný čas, ale aj srdce. Každý z nich má niekoľkoročné skúsenosti s pretekaním doma i v zahraničí a spojila ich rovnaká vášeň – OCR.

Našim cieľom je spoločne absolvovať OCR preteky na Slovensku a v zahraničí. Medzi tieto preteky patria napríklad: Spartan Race, Predator Race, Tvrďák Race, Goralman, Epic Race, Drevák Race , Tatra Cross Run, Rugged Race, Žilinské blatíčko, atď... Okrem OCR sa v rámci prípravy zúčastníme aj bežeckých pretekov - rôznych horských behov, skyrunningu (napr. Transvulcania, Poludnica Run, Tatranská Šelma Ultra, NNBHNT, atď.), ale aj štafetovej bežeckej akcie, ako je Štefánik Trail. Našim cieľom je robiť to, čo nás baví, najlepšie ako vieme, a snažiť sa získať tie najlepšie umiestnenia, aby sme výrazne reprezentovali asociáciu OCRA Slovakia, našich partnerov a Slovenskú republiku.